Další prodejní místa květinových dekorací během léta 2022

Během letošního léta budou probíhat dvě výstavy tvorby řemesel ze Šumavy, kterých se budu účastnit

v Muzeu v Sušici

v obci Prášily

Dále v obci Rábí bude nově otevřena prodejní výstava obrazů a dekorací paní Eignerové a to na náměstíčku vedle restaurace Vystřelené Vočko. I tuto výstavu doplním svými výrobky.

V Hartmanicích v obchůdku Hartmanka

Na Kašperských Horách v obchůdku Nebeskrám, který je součásti restaurace Nebespán

A již tradičně v Informačním centru na Horské Kvildě a Borové Ladě

A na Kvildě v obchůdku se Suvenýry a dárky

Posted on